Zniesienie współwłasności

Zespół Kancelarii posiada duże doświadczenie w zakresie znoszenia współwłasności, zarówno w zakresie nieruchomości jak i innych rzeczy bądź praw majątkowych. Postępowania w przedmiocie zniesienia współwłasności są skomplikowane i czasochłonne.

W toku sprawy sądowej często wydawanych jest wiele opinii przez biegłych sądowych. Z tego powodu bardzo istotne jest doświadczenie prawników Kancelarii w sprawach tego rodzaju, co pozwala przewidzieć i często uprzedzić czynności procesowe strony przeciwnej. Ponadto w sprawach o zniesienie współwłasności sąd rozpoznaje wszystkie wzajemne roszczenie współwłaścicieli związane z przedmiotem współwłasności, a niezgłoszenie takich roszczeń w toku postępowania powoduje ich utratę.

Z tych wszystkich względów bardzo istotne jest, by w toku postępowania o zniesienie współwłasności, uczestnik był reprezentowany przez prawnika mającego duże doświadczenie w podobnych sprawach, co zapewnia zespół Kancelarii Adwokackiej K.Keller.

Dodaj komentarz