Publikacje

Prawnicy Kancelarii jako specjaliści z różnych dziedzin prawa są autorami wypowiedzi i publikacji odnośnie istotnych w praktyce dziedzin i zagadnień prawnych. Na łamach naszej strony postanowiliśmy udostępnić niektóre artykuły dotyczące ważnych i często występujących w praktyce problemów. Mamy nadzieję, że lektura artykułów przyczyni się do rozwiania Państwa wątpliwości co do istotnych kwestii prawnych lub pomoże w podjęciu ważnych życiowo decyzji.

 • Prawo Autorskie

  Korzyści z pisemnej umowy o prace projektowe w zakresie Prawa Autorskiego
  Dzierżawa praw autorskich – nowe możliwości w prawe autorskim?

 • Prawo Budowlane

  Przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji o rozbiórce
  Konsekwencje rozruchu obiektu budowlanego bez uzyskania pozwolenia na użytkowanie
  Kara pieniężna za użytkowanie budynku będącego samowolą budowlaną jest niezgodna z prawem

 • Dodaj komentarz