Prawo własności intelektualnej

Kwestie związane z prawem własności przemysłowej są wciąż jeszcze niedoceniane przez wielu przedsiębiorców, co powoduje sytuacje, że reakcje podejmowane są zbyt późno. W obecnej rzeczywistości gospodarczej koniecznym jest wiedza w zakresie definicji „utworu” w myśl prawa autorskiego a tym samym zakresu ochrony prawnej przewidzianej przez tę ustawę jak również to czym jest wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowych, znak towarowy, oznaczenie geograficzne a przede wszystkim jak można poddać ochronie ww. dobra niematerialne, tym bardziej, że ich wartość jest coraz wyższa. Spory dotyczące tych kwestii wymagają specyficznej wiedzy i umiejętności nie tylko w zakresie prawa. Prawnicy Kancelarii mają duże doświadczenia w sprawach tego typu, w których wielokrotnie odnosili sukcesy. Wychodząc na przeciw potrzebom obrotu gospodarczego Kancelaria świadczy pomoc w zakresie prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, know how, ochrony wizerunku, w szczególności:

  • Sporządzamy umowy o przeniesienie majątkowych praw do utworów bądź praw własności przemysłowej oraz umowy licencyjne.
  • Sporządzamy umowy wydawnicze, producenckie i inne związane z szeroko rozumianą twórczością intelektualną.
  • Prowadzimy postępowania sądowe w zakresie sporów dotyczących praw własności intelektualnej.
  • Zapewniamy pomoc w zakresie ochrony znaku towarowego, usługowego oraz innych oznaczeń odróżniających towary bądź usługi przedsiębiorcy, przed nieuczciwym naruszaniem praw do wyłącznego ich używania.

Dodaj komentarz