Prawo przewozowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno poprzez obsługę przedsiębiorstw przewozowych, spedycyjnych, jak również podmiotów korzystających z usług takich przedsiębiorstw. Prawo przewozowe jest dziedziną bardzo skomplikowaną z uwagi na nakładanie się różnych aktów prawnych. Przepisy dotyczące tego działu prawa znajdują się w Kodeksie cywilnym, ustawie prawo Przewozowe, Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i Protokół podpisania, sporządzone w Genewie 19 maja 1956 r. z dnia 19 maja 1956 r. (Dz.U. 1962 Nr 49, poz. 238), oraz liczne ustawy i rozporządzenia administracyjne regulujące m.in. uzyskiwanie licencji na prowadzenie takiej działalności. Znajomość powyższych przepisów i regulacji przy prowadzeniu firmy przewozowej jest konieczna. Zapewniamy naszym klientom pełną obsługę prawną w powyższym zakresie, dostarczając im koniecznej wiedzy, opiniując zamierzenia czy pomagając w postępowaniach administracyjnych lub sądowych. Adwokaci i radcowie prawni w ramach naszej Kancelarii na co dzień prowadzą obsługę firm tego segmentu rynku, dzięki czemu znają jego specyfikę szczególne regulacje prawne jakie są z tą gałęzią prawa związane. W szczególności:

  • Sporządzamy kontrakty o przewóz zarówno krajowy jak i międzynarodowy.
  • Reprezentujemy klientów w sporach związanych z wykonaniem umowy przewozu transportem drogowym, kolejowym, wodnym, powietrznym.
  • Prowadzimy postępowania administracyjne, w tym w przedmiocie licencji transportowej,
  • Doradzamy w zakresie prawa podatkowego i reprezentujemy klientów przed organami skarbowymi i sądami administracyjnymi.
  • W ramach zagadnień związanych z transportem doradzamy w zakresie prawa celnego.

Dodaj komentarz