Prawo konkurencji

Świadczymy usługi prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa konkurencji. Powyższa dziedzina prawa jest obecnie wciąż mało znana wśród przedsiębiorców, choć jest niezwykle ważna i może być doskonałym narzędziem w zakresie obrony swoich interesów, w szczególności w zakresie obrony swojej pozycji na rynku przed nieuczciwymi praktykami polegającymi np. na fałszywym oznaczeniu przedsiębiorstwa, wprowadzającym w błąd oznaczeniu towarów lub usług, naśladownictwie produktów, utrudnianiu dostępu do rynku. Z drugiej strony wielu przedsiębiorców bezwiednie stosuje praktyki ograniczające konkurencję, które to zachowania mogą spowodować podjęcie postępowania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co w wielu przypadkach może prowadzić do bardzo dotkliwych sankcji.  Adwokaci i radcowie prawni naszej Kancelarii to doświadczeni prawnicy, którzy stale zajmują się tego typu problemami z sukcesem reprezentując klientów zarówno przed UOKIK jak i sądami powszechnymi. Kancelaria Adwokacka K.Keller pomaga swym klientom w szczególności w zakresie:

  • Doradzamy w kwestiach związanych z praktykami ograniczającymi konkurencję, praktykami naruszającymi zbiorowe interesy konsumentów, nieuczciwymi praktykami rynkowymi oraz nieuczciwej konkurencji.
  • Doradzamy we wszystkich aspektach zgodności działalności gospodarczej z prawem konkurencji.
  • Prowadzimy spory sądowe związane z naruszeniem zasad konkurencji oraz postępowania przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dodaj komentarz