Prawo karne, sprawy karne

  • Specjalizujemy się w zakresie przestępstw gospodarczych oraz przestępstw i wykroczeń skarbowych, oferując przemyślaną i skuteczną linię obrony.
  • Prowadzimy obronę m.in. w zakresie przestępstw komunikacyjnych, przestępstw przeciwko mieniu, bezpieczeństwu powszechnemu, praw pracowników, środowisku, przestępstw przeciwko instytucjom państwowym, ochronie informacji i innym.
  • Prowadzimy postępowania dotyczące nieletnich.

Dodaj komentarz