Prawo handlowe i gospodarcze

Adwokaci i radcowie prawni Kancelarii od wielu lat obsługują firmy działające na rynku polskim. Naszymi klientami są zarówno duże korporacje jak i mali i średni przedsiębiorcy. W ramach obsługi prawnej przedsiębiorstw konieczna jest szeroka wiedza z wielu dziedzin prawa. Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna jest kompleksowa, poczynając od rozpoczęcia działalności gospodarczej, doradztwa w bieżących sprawach przedsiębiorstwa, wprowadzania nowych produktów bądź usług na rynek, uzyskiwania finansowania (emisja obligacji, umowy z funduszami venture capital i private equity itp.), aż po zakończenie działalności przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiamy niektóre z ważnych dla przedsiębiorstw sektorów prawa, w których prawnicy Kancelarii odnoszą wiele sukcesów:

  • Świadczymy pomoc prawną w zakresie tworzenia, łączenia, podziału oraz przekształceń spółek prawa handlowego.
  • Sporządzamy umowy handlowe w wielu dziedzinach gospodarczych.
  • Prowadzimy obsługę bieżącą przedsiębiorstw.
  • Świadczymy pomoc prawną w zakresie obsługi podmiotów będących fundacjami, stowarzyszeniami oraz spółdzielniami.
  • Przeprowadzamy audyty prawne przedsiębiorstw (due diligence)
  • Zajmujemy się zagadnieniami związanymi z czynami nieuczciwej konkurencji, m.in. reprezentując klientów w sporach sądowych i postępowaniach administracyjnych.
  • Świadczymy pomoc prawną w zakresie obrotu papierami wartościowymi, w tym w kwestiach dotyczących obrotu publicznego akcjami, obligacjami, opcjami i innymi instrumentami pochodnymi, jak również papierami wartościowymi nie dopuszczonymi do publicznego obrotu.
  • Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych, w tym przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  • Reprezentujemy klientów w negocjacjach z kontrahentami, bankami i innymi instytucjami finansowymi m.in. w zakresie restrukturyzacji zadłużenia.

 

 

Dodaj komentarz