Prawo cywilne

Kancelaria Adwokacka K.Keller specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym. Prawo cywilne przenika prawie każdą sferę życia społecznego i nie sposób opisać w całości spraw, którymi Kancelaria zajmuje się na co dzień. Jednymi z najczęstszych rodzajów spraw, którymi zajmują się adwokaci i radcowie prawni kancelarii to problematyka nieruchomości, analiza i sporządzanie umów, np. umowy najmu i dzierżawy, umowy zlecenia, umowy o wykonanie dzieła. Kancelaria prowadzi również dużo spraw o odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, szkód medycznych i innych rodzai deliktów, zarówno w zakresie szkody majątkowej jak i niemajątkowej tzn. zadośćuczynienia. Prawo cywilne to także sprawy dotyczące spadkobrania, prawo osobowego, rodzinnego. Przede wszystkim jednak prawo cywilne to prawo określające prawo i obowiązki stron stosunku obligacyjnego, inaczej zobowiązaniowego. Prawo to określa kto jest wierzycielem a kto dłużnikiem i jakie świadczenie dłużnik powinien spełnić na rzecz wierzyciela. Innymi słowy prawo cywilne określa wierzytelność a z drugiej strony dług. W związku z powyższym wszystkie spory dotyczące żądania zapłaty lub innego świadczenia są sprawami cywilnymi. W konsekwencji, prawnicy Kancelarii specjalizują się w precyzyjnym określeniu obowiązków stron, tzn. kto i komu jest winien określone świadczenie, jak można to świadczenie uzyskać wyrokiem sądowym a później wyegzekwować, a z drugiej strony, czy można świadczenie zmniejszyć lub nawet go uniknąć. Kancelaria Adwokacka K.Keller zajmuje się w szczególności:

  • Tworzymy i opiniujemy umowy z zakresu prawa cywilnego
  • Prowadzimy spory sądowe, w zakresie kontraktów, w tym w sprawach związanych z konsekwencjami zastrzeżenia klauzul o prawie odstąpienia, karach umownych, zadatku i innych.
  • Doradzamy oraz reprezentujemy strony w sporach sadowych, w sprawach dotyczących odpowiedzialności deliktowej i związanych z tym odszkodowań.

Dodaj komentarz