Prawnik Katarzyna Sosnowska

  • Prawnik Katarzyna Sosnowska zajmuje się w Kancelarii Adwokackiej szeroko rozumianym prawem cywilnym, prawem przedsiębiorców, prawem rodzinnym, prawem karnym, a także egzekucją, postepowaniami administracyjnymi oraz podatkami.