Obsługa przedsiębiorców

Oferujemy profesjonalną pomoc prawną dla osób fizycznych oraz spółek kapitałowych, jak również innych podmiotów działających na w obrocie gospodarczym.

W ramach obsługi prawnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oferujemy w szczególności:

 1. pomoc w utworzeniu nowego podmiotu gospodarczego począwszy od doradztwa przy wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej przy uwzględnieniu aspektów prawnych i podatkowych w kontekście celów i biznesowych założeń klienta. Prawnicy Kancelarii jako praktycy obserwujący mechanizmy rynkowe, świadczą doradztwo przy uwzględnieniu m.in. konsekwencji jakie niesie za sobą wybór określonej formy prawnej prowadzenia działalności w zależności od skali działania Klienta, jego celów, perspektyw i priorytetów, tak żeby zoptymalizować zysk i bezpieczeństwo prawne Klienta.
  Tytułem przykładu jedynie można wskazać, że od obranej formy działalności gospodarczej zależy wiele w aspekcie swobody działania firmy, jej ewentualnej kontroli i zakresu monitoringu firmy, uzyskania założonego efektu gospodarczego przy jak najefektywniejszym zminimalizowaniu formalizmu urzędniczego i przede wszystkim zróżnicowane obciążenie podatkowe wynikające z całkowicie odmiennego opodatkowania różnych form działalności w obrocie gospodarczym.
 2. stalą obsługę prawną podmiotów korporacyjnych – proponujemy pomoc oraz bieżące doradztwo w zakresie stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.
 3. profesjonalne zastępstwo klientów w toku procedowania przed:
  • sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi,
  • urzędami podatkowymi,
  • sądami arbitrażowymi,
  • Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • Sądem Najwyższym.

 4. pomoc prawną przy procesie przekształcenia już istniejącego podmiotu poprzez kompleksową obsługę prawną procesów podziałów, połączeń oraz innych typów przekształceń podmiotów gospodarczych, także w aspekcie optymalizacji podatkowej.
 5. doradztwo oraz pośrednictwo w transakcjach sprzedaży oraz nabycia udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego, a także w procesach zbywania i nabywania przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części.

Jeżeli powierzone nam projekty odnoszą się do transakcji rynkowych, wysoki poziom usług zapewnia dodatkowo współpraca prawników Kancelarii z grupą specjalistów na płaszczyźnie m.in. bankowości, księgowości oraz investor relations, co pozwala na wyeliminowanie potencjalnego ryzyka dla projektu jak również gwarantuje Klientowi bezpieczeństwo w rezultacie kompleksowej obsługi realizowanej od etapu idei aż do finału przedsięwzięcia, tj. obsługi opartej na wiedzy i doświadczeniu.