O nas

Oczywiście nie sposób opisać wszystkich problemów związanych z przeniesieniem własności nieruchomości, a jest to czynność powszechnie i często dokonywana. Na drugim krańcu trudności pozostają skomplikowane prawo budowlane, czy prace projektowe, umowy dotyczące praw własności intelektualnej, umowy konsorcjum i inne. Do tego dochodzi wiele złożonych regulacji prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności przepisy dotyczące prawa gospodarczego, relacji przedsiębiorca – konsument, ochrony danych osobowych i oczywiście ogromny obszar wciąż zmieniającego się prawa podatkowego.

Nie sposób nie wspomnieć o niezwykle skomplikowanej procedurze sądowej, która po zmianach wprowadzonych w maju 2012 roku nakłada na strony występujące bez fachowego pełnomocnika obowiązki, którym sprostać nie jest łatwo także doświadczonym adwokatom czy radcom prawnym. W chwili obecnej proces cywilny (czyli wszystkie sprawy związane z roszczeniami cywilnymi, w tym spory dotyczące umów, odszkodowania, sprawy spadkowe, gospodarcze, a także prawo pracy) jest procesem w pełni kontradyktoryjnym, co oznacza, że jeśli strona sporu nie przedłoży wszystkich stosownych dowodów, a co istotne nie zrobi tego w odpowiednim czasie, to sprawę przegra, bez względu na to, czy obiektywnie ma rację czy jej nie ma.

Nie mniej skomplikowane są postępowania administracyjne, w szczególności sprawy podatkowe w tym postępowanie przed Urzędem Kontroli Skarbowej. Postępowania te są na tyle specyficzne, że tylko prawnicy specjalizujący się w tego rodzajach sprawach są w stanie zapewnić klientowi odpowiedni poziom ochrony prawnej.

Cieszy fakt, że świadomość prawna w społeczeństwie jest coraz wyższa i tym samym coraz więcej osób zasięga porad prawnika na etapie podejmowania decyzji co do czynności prawnej a nie dopiero w chwili, gdy problem czy spór już zaistniał. Poziom tej świadomości wciąż nie jest jednak zadowalający. W dalszym ciągu zbyt łatwo podpisywane są umowy, które nie są przez osobę podpisującą zrozumiałe, jak choćby umowy ubezpieczenia, umowy inwestycyjne, umowy deweloperskie i wiele innych zawieranych codziennie przez miliony osób. Poza tym prawo, a także umowy, stają się coraz bardziej złożone i zawiłe. Z tego powodu tak ważne jest, by korzystać z pomocy specjalistów, gdyż zdarza się, że jedna konsultacja może uchronić przed stratą dorobku całego życia a firmę przed upadłością. Z drugiej strony, porada prawnika może przyczynić się do podjęcia trafnej decyzji w zakresie inwestycji, lub doprowadzi do sporządzenia umowy, która przyniesie w przyszłości wiele korzyści.

Dlaczego warto wybrać K.Keller?

Kancelaria Adwokacka K.Keller obsługuje wiele podmiotów gospodarczych zarówno tych korporacyjnych jak i małych i średnich przedsiębiorców. Przywiązujemy bardzo dużą wagę, by w ramach takiej obsługi przedsiębiorcy byli bezpieczni pod względem prawnym, co m.in. sprowadza się do analizy przepisów prawa zanim zaczną obowiązywać i do udzielenia wyjaśnień i porad co do tego, jak przedsiębiorcy wini się przygotować na nadchodzące zmiany.

W ramach opieki prawnej zapewniamy także pełne doradztwo w zakresie prawa podatkowego. W obecnej rzeczywistości koniecznym jest rozważenie przy każdej czynności prawnej, jakie konsekwencje podatkowe z takiej czynności wynikają. Niekiedy z uwagi na regulacje prawa podatkowego koniecznym jest szukanie innych rozwiązań cywilistycznych, które doprowadzą do tego samego celu jednakże przy mniejszych obciążeniach fiskalnych. Prawnicy Kancelarii Adwokackiej prowadzą również razem z klientem bądź w jego zastępstwie trudne negocjacje w zakresie umów z ich kontrahentami.

Pełny opis gałęzi prawa, w których specjalizacją się prawnicy Kancelarii znajduje się w zakładce „Porady prawne i specjalizacje”. Zapraszamy do zapoznania się również z publikacjami autorstwa naszych prawników, które zamieszczamy na naszej stronie w nadziei, że będą pomocne przy rozwiązaniu Państwa problemów czy wątpliwości.

Kancelaria Adwokacka K. Keller

Polskiej Organizacji Wojskowej 23
90-248 Łódź

Tel: 42 630 03 76

Dodaj komentarz