Nieruchomości, prawo nieruchomości

Prawnicy Kancelarii od wielu lat zajmują się kwestiami prawnymi dotyczącymi nieruchomości. Problematyka prawna z tym związana jest bardzo szeroka i obejmuje zarówno prawo cywilne np. w zakresie umowy przeniesienia własności nieruchomości, zniesienia współwłasności, ustanowienia hipoteki, usunięcia niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, jak również prawo administracyjne np. postępowanie w przedmiocie warunków zabudowy, procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rozgraniczenie nieruchomości, wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie z tym związane oraz prawo podatkowe, gdyż każda czynność prawna niesie ze sobą różne skutki prawno podatkowe. Obrót nieruchomościami jest specyficzną dziedziną prawa znacznie różniącą się od obrotu innymi rzeczami i prawami, stąd tak ważne jest skorzystanie z porady adwokata bądź radcy prawnego, którzy zajmują się tego typu sprawami. Prawnicy Kancelarii mają bogate doświadczenie zdobyte w toku wielu postępowań sądowych i administracyjnych, w których odnosili sukcesy również przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wiedza i doświadczenie zaowocowało szeregiem wykładów dotyczących zagadnień prawnych prowadzonych dla pośredników nieruchomości i rzeczoznawców nieruchomości. Współpracujemy z Kancelarią Notarialną w celu przyspieszenia i ułatwienia naszym klientom dokonywania czynności prawnych. Poniżej wskazujemy przykładowe zagadnienia, z którymi prawnicy Kancelarii stykają się na co dzień:

  • Sporządzamy analizy prawne nieruchomości w celu ustalenia ich stanu prawnego, wskazujemy możliwe rozwiązania istniejących problemów.
  • Prowadzimy doradztwo przy opracowywaniu optymalnych koncepcji nabycia nieruchomości oraz struktur finansowania i zabezpieczenia transakcji.
  • Przygotowujemy projekty umów, reprezentujemy klienta w negocjacjach, których przedmiotem jest nieruchomość, w tym umowy o oddawanie nieruchomości osobom trzecim do używania (m.in. najem, dzierżawa, użyczenie), umowy o korzystanie z nieruchomości wspólnych oraz umowy dotyczące zarządu nieruchomościami.
  • Doradzamy w kwestiach prawnych dotyczących pożyczek, kredytów i innych zobowiązań zabezpieczanych na nieruchomościach.
  • Prowadzimy postępowania przed sądem wieczystoksięgowym i sądem cywilnym dotyczące nieruchomości, w tym postępowania dotyczące zniesienia współwłasności nieruchomości, sprawy o ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym i inne.
  • Świadczymy pomoc przy wyodrębnianiu własności lokali, prowadzimy obsługę wspólnot mieszkaniowych.

Dodaj komentarz