adw. Katarzyna Florczak-Keller

Partner

  • Specjalistka w dziedzinie prawa cywilnego, prawa kontraktowego, konkurencji, prawa pracy, prawa przewozowego oraz prawa karnego.
  • Autorka wielu opinii i analiz prawnych z zakresu prawa cywilnego, handlowego, przewozowego oraz prawa pracy. Doradzała w licznych transakcjach handlowych, także w zakresie obrotu przedsiębiorstwem i przejęcia spółek.
  • Absolwentka aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi. Po złożeniu egzaminu sędziowskiego, przez okres roku pozostawała zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Następnie przez okres roku była zatrudniona w Kancelarii adwokata Ryszarda Grzejszczaka i adwokata Jacka Skrzydło w Łodzi, gdzie zajmowała się zagadnieniami z zakresu prawa handlowego, cywilnego i prawa pracy.
  • W Kancelarii Adwokackiej K. Keller zajmuje się przede wszystkim prawem handlowym, prawem przewozowym, cywilnym, prawem pracy oraz prawem karnym.

Kontakt: kflorczak@kkeller.pl

Dodaj komentarz