Egzekucja i upadłość

  • Kancelaria doradza w zakresie postępowania egzekucyjnego zarówno sądowego jak i administracyjnego oraz postępowania upadłościowego
  • Dokonujemy całościowej analizy prawnej możliwości wyegzekwowania świadczenia od dłużnika, wskazując klientowi ewentualne możliwości dochodzenia świadczenia.
  • Współpracujemy z wieloma komornikami na terenie całego kraju. Pomagamy dłużnikom w toku postępowania egzekucyjnego, m.in. prowadzimy negocjacje z wierzycielami i komornikami w celu restrukturyzacji zadłużenia.
  • Zapewniamy pomoc w zakresie postępowania upadłościowego, zarówno z opcją likwidacyjną jak i z możliwością zawarcia układu.
  • Reprezentujemy wierzycieli oraz świadczymy pomoc prawną syndykom i zarządcom masy upadłości.

Dodaj komentarz