Przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji o rozbiórce

Od wydanej przez organ administracyjny decyzji przysługuje stronie prawo odwołania się do organu wyższego stopnia. Zdarza się, że właściciel nieruchomości bez swojej winy uchybi terminowi do wniesienia odwołania od decyzji. Przepisy prawa przewidują w takiej sytuacji możliwość przywrócenia stronie możliwości do odwołania się od decyzji, jednakże właściciel nieruchomości musi sprostać surowym wymogom prawnym. Czytaj dalej

Kara pieniężna za użytkowanie budynku będącego samowolą budowlaną jest niezgodna z prawem

W jednym z ostatnich orzeczeń NSA uznał, że organ nadzoru budowlanego nie może nakładać na inwestorów kar pieniężnych za nielegalne użytkowanie obiektu, mimo rozpoczęcia użytkowania obiektu przed obowiązkowym zawiadomieniem o tym starosty w sytuacji, gdy obiekt został wybudowany wbrew pozwoleniu na budowę, bądź gdy takie pozwolenie w ogóle nie zostało wydane.

Czytaj dalej