Korzyści z pisemnej umowy o prace projektowe w zakresie Prawa Autorskiego

Aspekty prawno – autorskie przy wykonywaniu prac projektowych są pierwszoplanową kwestią zarówno dla architekta jak i inwestora. To te zagadnienia decydują o możliwym sposobie wykorzystania projektu architektonicznego. Z tego powodu uczestnicy procesu inwestycyjnego winni większe znaczenie przykładać do kwestii z tym związanych, decydować się na zawieranie umów w formie pisemnej i regulację tych kwestii w sposób jak najbardziej szczegółowy, co w praktyce zapobiega wielu sporom. Czytaj dalej

Dzierżawa praw autorskich – nowe możliwości w prawe autorskim?

Sądu Najwyższy w jednym ze swych ostatnich orzeczeń dotyczących praw autorskich dopuścił możliwość zawarcia umowy dzierżawy autorskich praw majątkowych. Takie rozwiązanie nie jest przewidziane wprost w ustawie prawo autorskie. Sąd dopuścił jednak stosowanie do praw autorskich umów zawartych w Kodeksie cywilnym. Co oznacza dla praktyki możliwość eksploatacji dzieł także poprzez zawieranie umów dzierżawy, obok umów licencji i przenoszenia praw autorskich? Czytaj dalej