adw. Kamil Keller

Partner zarządzający

  • Specjalista w dziedzinie prawa kontraktów, własności intelektualnej, nieruchomości i prawa budowlanego a także w zakresie egzekucji i prawa upadłościowego.
  • Prowadził wiele sporów sadowych, także w postępowaniu przed Sądem Najwyższym, w szczególności w zakresie prawa gospodarczego. Występował w postępowaniach mediacyjnych przed Sądem Arbitrażowym w sprawach gospodarczych. Reprezentował klientów w wielu negocjacjach handlowych. Autor wielu kontraktów handlowych, przy których czynnie uczestniczył w negocjacjach.
  • Ukończył aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi. Po odbyciu aplikacji pozostawał zatrudniony w Sądzie Okręgowym w Łodzi w Wydziale Cywilnym. Po uzyskaniu tytułu adwokata rok czasu współpracował z Kancelarią Prawną Chałas i Wspólnicy Sp. k. w Warszawie, pełniąc funkcję szefa departamentu procesowego, gdzie zajmował się przede wszystkim procesami gospodarczymi oraz zagadnieniami związanymi z prawem autorskim i prawem prasowym.
  • Założył Kancelarię Adwokacką K. Keller, w ramach której zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z prawem handlowym, cywilnym, nieruchomościami, prawem budowlanym oraz prawem własności intelektualnej.

Kontakt: kkeller@kkeller.pl

Dodaj komentarz