Kancelaria Adwokacka Florczak Keller Łódź

Kancelaria Florczak Keller jest wyspecjalizowaną grupą prawników gwarantujących sukces. Zawsze osiągamy zamierzone cele dzięki ugruntowanej wiedzy, wieloletniemu doświadczeniu i kreatywnemu opracowaniu każdego zagadnienia jakiego się podejmujemy.
Kancelaria powstała w 2008 roku w Warszawie i obecnie zatrudnia 10-osobowy zespół prawników w dwóch miastach Polski, w Łodzi i Warszawie, gwarantując swoim klientom najwyższy standard obsługi prawnej we wszystkich dziedzinach prawa, w Polsce i za granicą.

Odnosimy sukcesy w prawnej obsłudze przedsiębiorstw, zarówno spółek kapitałowych, jak i osób fizycznych, a także na gruncie prawa karnego związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, w toku postępowań podatkowych, w dziedzinie odszkodowań i prawie spadkowym. Profesjonalna pomoc prawna prawników Kancelarii jest efektem zrozumienia potrzeb rynkowych i celów biznesowych Klienta.

Kancelaria wielokrotnie wygrywała bardzo trudne sprawy, w których racja została nam przyznana dopiero przez Sąd Najwyższy czy Naczelny Sąd Administracyjny. Walczymy o sprawy klientów do końca i dzięki temu odnosimy sukcesy.

Specjalizacje prawne

Obsługujemy zarówno osoby prywatne jak i przedsiębiorstwa z szerokiej gamy branż. Do naszych specjalizacji należą m.in.:

Zespół prawników

Nasz zespół stanowią wysoko wykwalifikowani specjaliści w poszczególnych dziedzinach prawa – więcej informacji w dziale Zespół.

Złożoność regulacji prawnych

Z uwagi na złożoność regulacji prawnych, które nie nadążają za zmianami w życiu społecznym i gospodarczym wręcz niemożliwym jest podjęcie w dzisiejszych czasach racjonalnej decyzji, czy osiągnięcie założonego celu bez konsultacji z prawnikami specjalizującymi się w odpowiednich dziedzinach prawa. Powyższe stwierdzenie nie dotyczy wyłącznie dużych korporacji czy firm realizujących przedsięwzięcia gospodarcze dużych rozmiarów, ale także małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób prywatnych. Jako przykład można wskazać na zdawałoby się prostą czynność, jaką jest przeniesienie własności nieruchomości. Problemy pojawiają się już na etapie umowy przedwstępnej, gdyż w zależności od formy zawarcia tej umowy różne są jej skutki prawne, a zaliczka lub zadatek to dwie różne instytucje, przy czym wręczenie zadatku po zawarciu umowy czyni z niego zaliczkę. Samo zawarcie umowy z uwagi na konieczność zawarcia jej w formie aktu notarialnego nie powinno być skomplikowane, jednakże notariusz nie jest doradcą prawnym wskazującym jak strony mogą ukształtować wzajemne prawa i obowiązki, a wyłącznie dba o to, by umowa została zawarta w sposób ważny i skuteczny. Wiele kwestii, na które początkowo strony nie zwracały uwagi ujawnia się dopiero po umowie, np. kwestia opodatkowania sprzedaży nieruchomości podatkiem dochodowym, obowiązek zwrotu gminie bonifikaty udzielonej przy zakupie mieszkania, a w krańcowych sytuacjach nieważność umowy, np. z uwagi na nie zachowanie obowiązków wynikających z ustawowego prawa pierwokupu czy brak uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyrażającej zgodę na nabycie lub zbycie nieruchomości.

Kancelaria Adwokacka Florczak Keller

Polskiej Organizacji Wojskowej 23
90-248 Łódź

Tel: 42 630 03 76

Dodaj komentarz